Positief nieuws van Anna

Beste mensen ,sponsors,

Graag wil ik u van het laatste nieuws op de hoogte brengen,

3 weken geleden ben ik hier aangekomen , De regentijd loopt op zijn end en dat betekent dat er erg veel werk aan de winkel is.,erg veel onkruid, lekkages in plafonds,ramen stuk etc etc. Gelukkig heeft het nieuwe management niet stil gezeten en heeft ook de nieuwe minister, na zijn benoeming, meteen aan zijn jas getrokken. De muur rondom Tanka Tank is een flink stuk opgehoogd, zodat men er niet meer overheen kan klimmen. Daardoor zijn wel alle bougainvileas gedecimeerd en er is de muur (natuurlijk) niet geschilderd. Men was van plan ook prikkeldraad op de muur te plaatsen maar na een dreigement van mij is dat gelukkig niet gebeurd,!! De tuin stond vol gras,in de regentijd kan er niets gepoot worden, dat is inmiddels verwijderd en er zijn 20 moestuinbedden gemaakt en in de helft daar van komen de zaden al op. De bedden worden door enkele patienten om 5 uur s.morgens bewaterd. De door de President geschonken 25 geiten zijn een drama, er wordt een andere “charity”voor hen gevonden.

Het is s.morgens erg druk in de occupational therapy ,want er werken 6 weken lang 2 Nederlanders en een Duitse (permanent) met zoveel enthousiasme dat men al staat te wachten, zodat er geschilderd kan worden ,muziek gemaakt en nog veel meer. Er komen komende weken nog minstens 10 vrijwilligers bij. Ook om trainingen te geven aan de staf. En vandaag komt de minister zelf op bezoek om met ons de problemen te bespreken en oplossingen te vinden. Tanka Tanka neemt het schilderwerk en de reparatie van de kranen voor zijn rekening.

Heel fijn dat er zoveel positiefs te melden is deze keer. Wij houden u op de hoogte. groeten uit Gambia. Anna