Huidige situatie Tanka Tanka November 2015

We willen graag een bericht uitbrengen over de huidige situatie wat betreft het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. Het ziekenhuis heeft al het hele jaar te kampen met grote tekorten.
Er is dringend behoefte aan medicatie. Als de situatie onhandelbaar is, koopt de stichting medicatie van het geld wat gedoneerd is door ziekenhuis Rivierenland. Iedere week is het een enorme klus voor de staf van Tanka Tanka om aan medicatie, maar ook voeding en verbandmiddelen te komen.

Tanka Tanka is afhankelijk van RVTH, dit is het grote ziekenhuis in Banjul. Zij zijn verantwoordelijk voor salariëring, medicatie voeding en verbandmiddelen.
De huidige situatie is dat ook RVTH geen geld heeft voor:
- medicatie: dit wordt al geruime tijd niet betaald/geleverd
- benzine voor artsen/psychiater, waardoor er al 4 maanden geen arts of psychiater is geweest in Tanka Tanka

Voedsel voor de patiënten, zoals rijst en vis wordt niet bezorgd door RVTH, maar een medewerker of de manager van Tanka Tanka moet dit zelf 3 x per week in Banjul ophalen. De auto van TT staat al geruime tijd bij de garage, er is geen geld om dit te repareren. Ook nu heeft de stichting bijgesprongen en is er gebruik gemaakt van de auto van de stichting om eten in Banjul te halen.
Heel vervelend, maar ook deze auto is na de zoveelste reparatie niet meer reparabel en zit de stichting ook zonder auto, wat weer directe gevolgen heeft voor de patiënten. De stichting en vrijwilligers die in Tanka Tanka werken, doen er alles aan om hiervoor een oplossing te zoeken. Het is bewonderenswaardig dat de staf van Tanka Tanka ondanks dit alles, toch in staat is om de zaak draaiende te houden.
Er zijn veel pogingen gedaan om deze grote problemen te bespreken met de directeur van RVTH in Banjul, maar ook met de minister van gezondheidszorg. Helaas heeft dit nog tot niets geleid. Het grote geldbedrag wat door de Trustbank in Gambia is gedoneerd, is niet aangekomen daar waar het voor bedoeld was en zoals eerder op onze site vermeld werd. Van het geld is alleen een hek geplaatst bij de mannen afdeling, maar het is niet besteed aan medicatie of andere doeleinden! Het geld is ook niet in handen van Tanka Tanka.

Zoals eerder gezegd, we blijven ons inzetten om dit alles te veranderen en hopelijk ook te verbeteren. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voor doen laten we dit natuurlijk weten middels deze site en Facebook.

Groetjes Jan, Anna en Mireille