“Meewerken binnen Tanka Tanka is erg leerzaam”

Afgelopen maand zijn Jan Ramondt en Mireille Vermeulen ondersteunend geweest in de zorg van het Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka.
Jan werkt zelf al jaren in de psychiatrie in Nederland en komt op vrijwillige basis de medewerkers ondersteunen aan de hand van zijn ervaringen en expertise op het gebied van psychiatrie en veiligheid. Zo hebben alle medewerkers een training gekregen hoe om te gaan met mogelijke agressie en handelingen aangeleerd hoe patienten op een humane manier naar de grond te brengen.
“Meewerken binnen Tanka Tanka is erg leerzaam: je leert naar de zorg te kijken vanuit een heel ander perspectief. Het is hartverwarmend om te zien hoe de medewerkers op een optimistische manier in hun werk staan ondanks dat ze soms met geringe middelen goede zorg proberen te blijven geven. Op de trainingen werd erg enthousiast en dankbaar gereageerd, hierin werd ook duidelijk dat het personeel erg behoefte had aan handvaten op het gebied van agressie.”
Mireille heeft al bij eerdere bezoeken aan Tanka Tanka zich met name ingezet om de wondverzorging van de patienten wat meer op poten te zetten. “Ik ben enorm trots op hoe de medewerkers dit hebben gecontinueerd. De kennis en middelen die ik het vorige bezoek heb aangereikt zijn erg enthousiast ontvangen en je ziet dat men steeds meer de urgentie voelt om de patienten ook op dit gebied goed te behandelen. Hierdoor worden bij alle patienten dagelijks hun wonden gecontroleerd en verzorgd, waarvoor mijn complimenten!”
Mireille en Jan blijven zich tot eind november/begin december inzetten voor Tanka Tanka.