Challenge Gambia Jan en Imke

Aankomende november zullen de heren Jan Ramondt en Imke Swierstra deelnemen aan de “Amsterdam – Dakar Challenge”. Zij zullen met de auto van Amsterdam naar Banjul rijden met als doel het inzamelen van gelden en middelen voor Stichting Tanka Tanka. Op dit moment zijn de heren druk bezig met het voorbereiden van de reis en het inzamelen van gelden en middelen. Wij als bestuur van Tanka Tanka zullen er voor zorgen dat de door de heren ingezamelde gelden en middelen goed besteed zulluen worden binnen psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. Wij willen benadrukken dat het besluit van het bestuur om de huidige activiteiten af te bouwen niet van invloed is op deze actie en andere lopende projecten. Die gaan we, in goed overleg met Tanka Tanka ziekenhuis, allemaal tot een goed einde brengen!
We wensen Jan en Imke heel veel succes met hun actie en zien uit naar de eerste foto’s van hun trip.