Wat we doen

Tanka Tanka zet zich in voor onderwijs en gezondheidszorg in Gambia en richt zich met name op de meest kansarmen. Tanka Tanka steunt vooral projecten in de psychiatrie. De psychiatrie is nog steeds een achtergesteld gebied in Gambia en extra kennis, materialen en mensen zijn hard nodig om de psychiatrie te verbeteren en een gelijkwaardige plaats te geven binnen de gezondheidszorg.

Tanka Tanka werkt volgens een projectmatige aanpak. Zie onder projecten voor de activiteiten waar we ons momenteel sterk voor maken of onder doelstelling om meer te weten te komen over ons.

Alle activiteiten van de stichting zijn gericht op een structurele aanpak. Tanka Tanka waakt ervoor dat projecten na afronding continuïteit garanderen zodat resultaten gewaarborgd blijven en zaken niet terugvallen in een staat van gebrekkige zorg. Voor meer informatie over onze werkwijze zie over ons.