Wie we zijn

Het bestuur van Stichting Gambia  Tanka Tanka – allemaal werkzaam op vrijwillige basis – bestaat uit:

Alexander Struijk voorzitter
Anna Bouman vice voorzitter
Carmen Heinze secretariaat in Nederland
Emile Paulini penningmeester
Willy van Leuveren lid, nieuwsbrief en website
Willem van Leuveren lid, nieuwsbrief en website
Diana Polhuis lid, trainingen in TankaTanka Psychiatric Hospital
Frans van Staalduinen lid, onderhoud gebouwen en auto’s