Psychiatrisch ziekenhuis

Een van de grootste projecten van Tanka Tanka is de realisatie van de nieuwbouw van een nieuw psychiatrisch ziekenhuis in Gambia ter vervanging van het oude ‘Campama Psychiatric Hospital’.

Voor de start van de nieuwbouw (Campama)

Oude Campama

Gambia heeft maar één psychiatrisch ziekenhuis voor haar inwoners. Dit ziekenhuis heeft tevens een functie voor andere delen van Westelijk Afrika. Het ziekenhuis was gevestigd aan de rand van Banjul, in een oud gevangenis gebouw dat nog dateerde uit de koloniale tijd. Het gebouw was verre van ideaal, de zorg werd verleend in slechte behandel- en werkomstandigheden en het is bewonderingswaardig hoe het personeel er al die jaren het beste van heeft weten te maken voor de gemiddeld honderd patiënten die er opgenomen zijn.

Ingang Campama

Tanka Tanka heeft zich de omstandigheden van Campama aangetrokken en met behulp van enkele enthousiaste vrijwilligers met achtergrond in de psychiatrie en in projectmatig werken, het plan opgevat om een nieuw gebouw voor Campama te realiseren.

Een nieuw gebouw: Tanka Tanka Psychiatric Hospital

De Gambiaanse regering heeft Tanka Tanka enorm gesteund in het plan om een nieuw psychiatrisch ziekenhuis gebouw te realiseren voor Gambia. De president heeft Tanka Tanka een mooi stuk bouwgrond toegewezen  te midden van een woonwijk in Sallaghi, niet ver weg van de snelweg naar het vliegveld. Deze goede locatie zal meehelpen om de psychtrische zorg meer op de voorgrond te krijgen en vooroordelen over psychiatrie te bestrijden.
De plannen voor de nieuwbouw zijn samen met de medewerkers van Campama ontwikkeld. Op basis van hun wensen is een tekening gemaakt en is de Zweedse NGO organisatie, ‘Future In Our Hands’, in de armen genomen om de nieuwbouwplannen daadwerkelijk uitvoering te geven. De keuze was gevallen op ‘Future in our Hands’ omdat zij al ruime bouwervaring in Gambia hebben en ook gewend zijn grote projecten zoals de bouw van het ziekenhuis uit te voeren.

Ontwerp voor het nieuwe ziekenhuis

Met steun van vele donateurs is de meer dan 350.000 euro die nodig is om de nieuwbouw te realiseren bijeen gebracht. Het bouwtraject is in diverse fasen uitgevoerd:

1) Voorbereiden van de bouwplaats

De soldaten van het Gambiaanse leger hebben geholpen om de grond bouwrijp te maken. Daarna is er een boorgat gemaakt en kon de bouw beginnen. Op 18 februari 2008 is symbolisch de eerste steen gelegd door enkele hoogwaardigheidsbekleders van de Gambiaanse regering. De uiteindelijke bouw startte op 7 mei 2008 toen er voldoende gelden waren geworven om een goede start met de bouw te maken.

2) Eerste bouwfase

De eerste fase van de bouw concentreerde zich op de belangrijkste gebouwen van het ziekenhuis: de vertrekken voor de patiënten (aparte mannen- en vrouwenvleugel), de sanitaire voorzieningen, de kantoren voor het personeel, de keuken en de wasserij. Ook de bouw van een stevige ommuring, de isoleercellen, de eetzaal en een poortwachtershuisje werd in deze eerste fase meegenomen.

3) Officiële opening

Op 19 februari 2009 was de nieuwbouw dusdanig gevorderd dat er een officiële openingsceremonie georganiseerd kon worden.

Deze dag was een belangrijke mijlpaal voor de patiënten, medewerkers en alle donateurs.

De regering en het leger was ruim vertegenwoordigd en de feestelijke dag bracht de psychiatrie in een positief daglicht met een mooie speech van de minister van gezondheidszorg, verpleegkundig manager AnnMarie Mendy en Anna Bouman van Tanka Tanka. Als mooie bekroning op het werk stond de president erop het nieuwe ziekenhuis de naam ‘Tanka Tanka Psychiatric Hospital’ te geven, een mooi gebaar als blijk van waardering voor het werk van onze stichting, onze donateurs en Anna Bouman in het bijzonder.

4) Verhuizing van de patiënten en medewerkers van Campama naar het nieuwe ‘Tanka Tanka Psychiatric Hospital’

Nadat er nog wat laatste belangrijke bouwzaken afgehandeld waren vond de daadwerkelijke inhuizing uiteindelijk plaats op 7 mei 2009, een jaar nadat de eerste bouwactiviteiten gestart waren.

5) Finishing touch

Momenteel is er nog steeds een aantal zaken die aandacht vragen om de nieuwbouw echt helemaal tot in de finesses op te leveren. Zo wordt er bijvoorbeeld nog gewerkt aan het plaatsen van planken in de waskamer, het aansluiten van wasmachines, het aansluiten van een aantal lichtpunten, de aanleg van de tuin en sportveld en enkele andere kleinere zaken. Om dit echter allemaal te realiseren is er ook nog wat extra geld nodig en Tanka Tanka is dan ook druk doende met het werven van de laatste middelen hiervoor.

Samen met de medewerkers concentreert Tanka Tanka zich tevens op het opstellen van een goed onderhoudschema om er voor te zorgen dat het gebouw in goede conditie blijft en niet in verval raakt.